Yurls `t Vrieske Honk groep 7 en 8
 
(Advertentie)

Vriescheloo 12-04-2011

 

Geachte ouders,

 

Vorig schooljaar hebben de leerlingen en ouders een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Een zogenaamd tevredenheids onderzoek. Hieruit zijn een aantal punten naar voren gekomen waar we met een aantal mensen van het personeel en ouders over gesproken hebben.

Een zorg van de ouders was de verkeersveiligheid rond de school.

Wij zijn tot een aantal verbeterpunten gekomen. Hierbij staat de veiligheid van de leerlingen voorop die zelfstandig naar school komen lopen of fietsen.

 

Ouders die hun kind(eren) met de auto naar school brengen.

  • Parkeren op de Industrieweg.
  • Parkeren op de Dorpsstraat alleen aan de schoolkant.
  • Parkeren op de Dorpsstraat niet half op de stoep maar op de weg.
  • Niet parkeren op de inrit naar school, en dus ook niet draaien op het schoolplein.

 

Wij rekenen erop dat u zich aan deze afspraken houdt.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens het personeel, juf Heika en juf Nicky

Namens de ouders, Harma Dekker en Nancy Piening-Edens

 

(Advertentie)

Oud papier ophalen

Een paar keer per jaar wordt er door de ouders van leerlingen van ’t Vrieske Honk oud papier opgehaald in Vriescheloo en Veelerveen. De opbrengst van het oud papier komt ten goede van de Ouderraad (OR). De OR bekostigt hiermee activiteiten voor de leerlingen. De OR wil graag dat deze activiteit, die zoveel geld in het laatje brengt, zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld over de verschillende ouders:

§ Elk gezin is ingedeeld.

§ U kunt op het rooster zien wanneer u aan de beurt bent.

§ Indien u niet op die dag kan, kunt u ruilen met iemand anders. Als u geruild heeft meld u dit tijdig aan de coördinator.

§ Kunt u vanwege werk of gezondheidsredenen nooit, dan regelt u een vervanger. Als u een vervanger heeft geregeld dan meld u dit tijdig aan de coördinator.

Let op: De minimale leeftijd is 18 jaar, o.a. om verzekeringtechnische redenen.

Voor vragen kunt u bellen of mailen met de Oudpapiercoördinator:

Saskia Hofsteenge-Uittien

0597 – 530 977 / 06 – 23 811 151 / saskia.uittien@planet.nl